Vállalati és jogi információk

Misztikus Iránytű

A cég neve: Tom Solutions Kft.
A cég székhelye (levelezés): 1134 Budapest, Taksony utca 11-15.
Elérhetőség: info@misztikusiranytu.hu
A cég adószáma: 24312288-2-41

 

A webtárhelyet biztosítja: EVOLUTIONET Kft.
Székhelye: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
Elérhetősége: info@domain-tarhely.net

 

Jogi információk

A Weboldal (misztikusiranytu.hu) használatával Ön elfogadja a Tartalmi Szabályzatban és az alábbiakban leírt feltételeket, ezért kérjük, hogy azokat figyelmesen tanulmányozza át.

Szerzői jogok

A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót (Tom Solutions Kft.) illetik meg. A Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre való lementésen, kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Weboldalon elérhető tartalom a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül. Tilos a Weboldalon található tartalom újra előállítása, nyilvános közzététele, előadása, terjesztése, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal történő felhasználása a tulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül.

Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalán a Szolgáltató Weboldalának bármely elemére kíván hivatkozni, azt előzetes kérés nélkül megteheti a következő feltételek betartása mellett: A Felhasználó nem módosítja az eredeti információt és feltünteti a forrást a következők szerint: „Forrás: misztikusiranytu.hu”, kiegészítve a forrásanyagot tartalmazó aloldal közvetlen (deep) linkjével. A Weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért. Weboldalunkhoz nem méltó körülmények esetén bármikor kérhetjük a hivatkozás megszüntetését.

Szolgáltatói tartalmak

A Weboldalon közzétett írások, gondolatok, interjúk tájékoztató céllal készülnek. A Szolgáltatói tartalmak minden esetben a szerző szubjektív, önálló véleményét tükrözik, illetve a szolgáltatásokkal kapcsolatos, tényszerű, releváns adatokat, információkat tartalmazzák közvetlenül vagy közvetve (linkek útján), a célközönség elvárásainak és tájékozódási szándékának figyelembevételével, a Weboldal, illetve a Szolgáltatói tartalom tematikája szerint.

Felhasználói tartalmak

A Felhasználók véleményeket, hozzászólásokat (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak) tehetnek közzé a Weboldalon. A Felhasználói Tartalmakra vonatkozó részletes szabályokat a Tartalmi Szabályzat tartalmazza.

A Felhasználóknak lehetősége van a Szolgáltató bizonyos cikkeihez szöveges hozzászólásokat (Hozzászólás) fűzni, amelyek a többi felhasználó számára is láthatóvá válnak. Hogy melyik cikkekhez van lehetősége a felhasználóknak hozzászólni, azt a Szolgáltató a cikk tartalmát tekintetbe véve, mérlegelés alapján, szabadon határozza meg. A Szolgáltató egyes cikkeknél szubjektív mérlegelés alapján utólag is kikapcsolhatja a hozzászólásokat lehetővé tevő modult, ezzel eltávolítja a korábban megjelent valamennyi hozzászólást, és megvonja a további hozzászólás lehetőségét.

A Felhasználói Tartalom Weboldalra történő feltöltésével a Felhasználó ingyenes, az átdolgozást is magában foglaló, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, valamennyi felhasználási módra kiterjedő, harmadik személyre átruházható és harmadik személy részére alfelhasználási jog engedésének jogát is magában foglaló, az adott Felhasználói Tartalom valamennyi elemére és részére kiterjedő felhasználási jogot enged a Szolgáltatónak. A Felhasználói Tartalom eltávolítása a Szolgáltató részére engedett felhasználási jogokat nem érinti.

A Felhasználói Tartalmak harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, és kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni.

A Szolgáltató szúrópróbaszerűen ellenőrzi a Felhasználói Tartalmakat a Tartalmi Szabályzatban rögzítetteknek megfelelően. Amennyiben a Felhasználói Tartalom a Tartalmi szabályzatba ütközik, a Szolgáltató az abban foglaltaknak megfelelően dönt a Felhasználói Tartalom megjelenésének korlátozásáról.

Megosztás

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Szolgáltatás cikkoldalain található közvetlen linkekre való kattintással a következő, harmadik fél által üzemeltetett szolgáltatások keretein belül megossza másokkal az adott cikk tartalmának egy részét, és a cikkre mutató linket: Facebook, Twitter, Google, Pinterest. A funkció használatához a megosztásra használni kívánt szolgáltatáson élő regisztráció szükséges, mely teljesen független a Weboldaltól és a Szolgáltatótól. Az említett harmadik felek szolgáltatásaival kapcsolatos működési hibákért és nem megfelelő kiszolgálásért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A felelősség kizárása

A Szolgáltató a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, azok keretei között kizár minden felelősséget, amely a Weboldal működtetésével kapcsolatban a Felhasználóval szemben felmerülhet.

A Szolgáltató, a Weboldal szerkesztői, készítői és szerzői kizárják mindennemű felelősségüket a Weboldalon megjelenő cikkekre, információkra, véleményekre alapozott döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért.

A Szolgáltató a honlap adattartalmának hitelessége és pontossága érdekében mindent tőle telhetőt elkövet és a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a honlap tartalmának megbízhatóságáért, teljességéért, helyességéért, bárminemű felhasználásával összefüggésben esetegesen bekövetkező károkért.

A Felhasználók általi véleménynyilvánításon alapuló szavazási adatok nem tükrözik a Szolgáltató véleményét. A tájékoztatásból, a sorrend kialakulásából adódó esetleges károkért, sérelmekért, kellemetlenségért vagy jogsértésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Szolgáltató az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért, valamint ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért semmilyen felelősséget nem vállal.

A változtatás joga

A Szolgáltató fenntartja magának a Weboldalon található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. A Szolgáltató nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, bár törekszik rá, hogy a honlapon elérhető információ mindig aktualizált legyen.