Tartalmi Szabályzat

Célunk, hogy weboldalainkon a Felhasználói Tartalmak a kulturált, igényes, udvarias, egymás személyét és véleményét tisztelni tudó, megfelelő önuralommal bíró Felhasználóknak biztosítsanak lehetőséget a véleménynyilvánításra és tapasztalatcserére.

Felhasználói Tartalom minden adat vagy fájl, melyet a Felhasználó a weboldal használata során a Szolgáltató weboldalán elhelyez.

A Felhasználó köteles a Szolgáltató Szabályzatai, valamint a hatályos jogszabályok teremtette keretek között használni a Szolgáltatást.

Moderáció

 1. A Szolgáltató weboldalán a Felhasználói Tartalom az Adminisztrátorok által ellenőrzött, mely tevékenység összességében a Moderáció.
 2. A Moderáció elsődleges célja a kulturált hangnemű, konstruktív beszélgetés légkörének fenntartása, a Felhasználók, illetőleg a Szolgáltató érdekeinek, a Szolgáltatás üzemszerű működésének védelme.
 3. Az Adminisztrátorok figyelmeztethetik a Felhasználót a szabályok megsértésének abbahagyására.
 4. Az Adminisztrátorok a jogszabályokba vagy a Szolgáltató Szabályzataiba ütköző Felhasználói Tartalmat részben vagy egészében eltávolíthatják, módosíthatják.
 5. Az Adminisztrátorok nem kötelesek indokolni a döntéseiket.
 6. A Moderáció annak helyszínén történik, a Moderáció kapcsán a Szolgáltatónak nincs értesítési kötelezettsége.
 7. Az Adminisztrátor Moderációval nem összefüggő véleménye magánvélemény, mely nem feltétlenül tükrözi a Szolgáltató álláspontját.

Tilos a Felhasználói Tartalomban:

 1. Bármely beavatkozás, mely hátrányosan változtatja meg a Szolgáltatás megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát, vagy zavarja a többi Felhasználót (például: mértéktelen hangulatjel használat, óriási méretű képek, kártékony programkódok, felesleges üres sorok, túlburjánzó díszítések és sorminták, folytonos nagybetűs írásmód, illetve a jóérzést zavaró, agresszív, kötekedő, hangulatkeltő, sértő, vulgáris, személyeskedő tartalom).
 2. Jogszabálysértés (vagy arra buzdítás), például rágalmazás, becsületsértés, kegyeletsértés, közösség elleni izgatás, rémhírterjesztés, közveszéllyel fenyegetés, nemzeti jelképek megsértése.
 3. Etnikai, faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai hovatartozás sértése.
 4. A kiskorúak fejlődésére káros tartalmak (a 2010. évi CLXXXV. törvény III-IV-V-VI kategóriájába sorolható: erőszak, szexualitás stb.).
 5. „Flood” (illetve „keresztpostázás”): ugyanazon vagy nagyon hasonló tartalom egy helyen többször vagy több helyen.
 6. „Cyberbullying”: fenyegetés, zaklatás, támadás.
 7. „Flame”: erőteljes érzelmi töltetű, indulatokat gerjesztő, lejárató, elfogadható érv nélküli, valami ellen hangoló tartalom.
 8. „Trollkodás”: téma- és közösségromboló provokáció.
 9. „OFF-olás”: túlzott mennyiségű témába nem vágó tartalom.
 10. „Spam”: kéretlen, tömegesen küldött üzenet.
 11. Mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértő tartalom.
 12. Más Felhasználó vagy személy személyes adatainak az érintett beleegyezése nélküli közzététele.
 13. A többi Felhasználó szándékos félrevezetése (például akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely téma, cikk kapcsán).
 14. A Szolgáltató jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértő tartalom közzé tétele, vagy ilyen tartalomra való hivatkozás.
 15. Más vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét valóságot nélkülöző módon történő becsmérlése.
 16. Reklám közzététele, kereskedelmi tevékenység folytatása. Reklámnak tekintünk minden olyan információt és hivatkozást, amely nem kapcsolódik szorosan a kommentezett cikk tartalmához, és/vagy célja üzleti haszonszerzés.
 17. Like-ok, szavazatok, ajánlások, stb. gyűjtése.
 18. Korábban moderált tartalom ismételt elhelyezése.

A fenti szabályok bármelyikének megszegése esetén az Adminisztrátorok tájékoztatás nélkül eltávolíthatják a kérdéses tartalmakat, valamint korlátozhatják a szabályokat megsértő Felhasználó hozzászólási jogát a weboldalon.